Služby

 

- vedení daňové evidence
- vedení účetnictví
- vedení pomocných evidencí - knihy faktur, evidence majetku
- výpočet mezd
- vedení mzdové a personální agendy
- vypracování pracovních smluv nebo dohod
- přihlášení nebo odhlášení klienta i jednotlivých zaměstnanců
  na sociální správě a zdravotní pojištovně
- výpočet cestovních náhrad
- účetní a daňová konzultace
- zpracování daňových přiznání ke všem druhům daní
- zpracování přehledů zdravotního a sociálního pojištění
- zastupování klientů při kontrolách a komunikace s institucemi
  (FÚ, správy soc. zabezpečení, zdrav. pojišťovny)
- vyřizování záležitostí s finančním úřadem,
  zdravotními pojišťovnami a správou sociálního zabezpečení
- zpracování účetní závěrky
- zpracování statistických výkazů
- vyřizování korespondence

 

 

Kontakt

Účetní kancelář Petr Josífek

josifek.ucetni@seznam.cz

Jana Palacha 118/12
690 02 Břeclav

+420 602 738 180

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode